Wycena

Wycena
nieruchomości

Zadzwoń do nas

Katowice

+48 507 941 900

Kraków

+48 608 718 578

Rodzaje wycenianych nieruchomości

Wykonujemy operaty szacunkowe nieruchomości,
ekspertyzy bankowo- hipoteczne, analizy rynku nieruchomości,
stawek czynszowych, opłacalności inwestycji i kontrole bankowe

Oferta dotyczy zarówno obiektów istniejących, w trakcie realizacji jak i tych dopiero planowanych. Nasz oferta obejmuje wycenę wartości nieruchomości do celów:

• zabezpieczenia wierzytelności instytucji bankowych,
• negocjacji, ustalenia ceny transakcyjnej kupna – sprzedaży,
• sądowych i komorniczych,
• spadkowych, podatkowych,
• dotyczących podziału majątku, zniesienia współwłasności, umów darowizn,

• ustanowienia służebności przejazdu / przesyłu,
• ubezpieczeniowych,
• aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
• ustalenia wysokości opłat planistycznych, adiacenckich oraz ustalenia wysokości opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej/leśnej,
• dla indywidualnych potrzeb inwestora,
• oraz innych.

W zależności od potrzeb określamy wartość rynkową, odtworzeniową, godziwą, ubezpieczeniową, indywidualną.

Jak uzyskać wycenę?

Potrzebujesz wycenę? Zrób to w 3 prostych krokach

dokumenty

PRZYGOTUJ
DOKUMENTY

Kalendarz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
I WYZNACZ
TERMIN OGLĘDZIN

handshake

ODBIERZ
WYCENĘ

dokumenty

Lista dokumentów

Przedstawiamy listę dokumentów stanowiących załączniki do operatu szacunkowego, na podstawie których określany jest stan prawny nieruchomości, stan techniczno-użytkowy oraz inne cechy mające wpływ na wartość przedmiotu wyceny.

Przedstawiona lista dokumentów może ulec zmniejszeniu lub rozszerzaniu w zależności od danej nieruchomości (m.in.: jej stanu prawnego oraz techniczno-użytkowego) oraz celu sporządzanej wyceny. Prosimy zatem o kontakt z nami w celu weryfikacji, które dokumenty są wymagane, a z których możemy zrezygnować.

Rozwiń

Lokale mieszkalne – rynek wtórny

 • aktualny numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego),
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, a w przypadku zakupu lokalu umowa przedwstępna kupna – sprzedaży,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu (w przypadku braku założonej odrębnej księgi wieczystej dla lokalu),
 • kosztorys prac remontowo-wykończeniowych (w przypadku planowanego remontu lub wykończenia lokalu).
Rozwiń

Lokale mieszkalne – rynek pierwotny

 • akt notarialny nabycia nieruchomości / umowa deweloperska / umowa przedwstępna kupna – sprzedaży / umowa rezerwacyjna / lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
 • wypis z rejestru gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której deweloper wzniósł lub wznosi inwestycje,
 • prawomocne pozwolenie na budowę (w przypadku budynku w trakcie realizacji),
 • prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku (w przypadku zakończonej inwestycji),
 • kosztorys prac remontowo-wykończeniowych (w przypadku planowanego wykończenia lokalu),
 • dokumentacja techniczna lokalu, plan lokalu, prospekt informacyjny,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu (w przypadku zakończonej inwestycji).
Rozwiń

Domy jednorodzinne – rynek wtórny

 • aktualny numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, a w przypadku zakupu umowa przedwstępna kupna – sprzedaży
 • wypis z rejestru gruntów dla działki/ek,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy,
 • dokumentacja techniczna budynku, projekt budowlany, inwentaryzacja, opis techniczny,
 • kosztorys prac remontowo-wykończeniowych (w przypadku planowanego remontu lub wykończenia).
Rozwiń

Domy jednorodzinne – rynek pierwotny / budynki w realizacji

 • aktualny numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości / umowa deweloperska / umowa przedwstępna kupna – sprzedaży / umowa rezerwacyjna / lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
 • wypis z rejestru gruntów dla działki/ek,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • decyzja udzielająca pozwolenia na budowę (w przypadku budynku w realizacji),
 • decyzja udzielająca pozwolenia użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy (w przypadku zakończenia inwestycji),
 • dokumentacja techniczna budynku, projekt budowlany, inwentaryzacja, opis techniczny,
 • kosztorys prac remontowo-wykończeniowych (w przypadku budowy lub planowanego wykończenia).
Rozwiń

Działki niezabudowane

 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do dysonowania nieruchomością, w przypadku zakupu nieruchomości umowa przedwstępna kupna – sprzedaży,
 • wypis z rejestru gruntów dla działki/ek,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli była wydana),
 • pozwolenie na budowę (jeżeli zostało wydane).
Rozwiń

Lokale użytkowe

 • aktualny numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego),
 • akt notarialny nabycia nieruchomości / umowa deweloperska / umowa przedwstępna kupna – sprzedaży / umowa rezerwacyjna / lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
 • kosztorys prac remontowo-wykończeniowych (w przypadku planowanego remontu lub wykończenia lokalu),
 • wypis z rejestru gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której deweloper wzniósł lub wznosi inwestycje (w przypadku rynku pierwotnego), prawomocne pozwolenie na budowę (w przypadku budynku w trakcie realizacji),
 • prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku (w przypadku zakończonej inwestycji na rynku pierwotnym),
 • dokumentacja techniczna budynku, projekt techniczny, prospekt informacyjny, plan lokalu, zaświadczenie o samodzielności lokalu (w przypadku zakończonej inwestycji na rynku pierwotnym),
 • umowa/y najmu (jeżeli dotyczy),
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • informacja dotycząca podatku od nieruchomości.
Rozwiń

Nieruchomości komercyjne

 • aktualny numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości / umowa deweloperska / umowa przedwstępna kupna – sprzedaży / umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (jeśli dotyczy)/ lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do dysonowania nieruchomością,
 • wypis z rejestru gruntów dla działki/ek,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja udzielająca pozwolenia na budowę (w przypadku budynku w realizacji),
 • decyzja udzielająca pozwolenia użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy (w przypadku zakończenia inwestycji),
 • dokumentacja techniczna budynku, projekt budowlany, inwentaryzacja, opis techniczny,
 • umowy najmu (jeżeli dotyczy),
 • zawiadomienie o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste (jeżeli dotyczy),
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • deklaracja na podatek od nieruchomości,
 • kosztorys prac remontowo-wykończeniowych (w przypadku planowanej budowy, remontu lub wykończenia).

Zakres terytorialny

Wyceny nieruchomości

Oferta naszej firmy skierowana jest dla klientów z całego województwa śląskiego i małopolskiego.

Zapraszamy do kontaktu:

Mapa
whatsup