Wycena nieruchomości Zielonki

wycena nieruchomości Zielonki


Zasady działania oraz ogólny opis zawodu rzeczoznawcy majątkowego wskazuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Tym właśnie zajmują się specjaliści w Infidea – wycenami Państwa nieruchomości – zarówno tych o charakterze mieszkalnym, jak i wielu innych (między innymi przemysłowych, rolnych czy publicznych).

Rzeczoznawca majątkowy Zielonki – czym się zajmuje?

Zgodnie z zapisem wyżej wskazanej ustawy, rzeczoznawcą jest osoba, która zajmuje się wycenianiem wartości nieruchomości. W naszej firmie zatrudniamy wykwalifikowanych fachowców, którzy świadczą usługi związane z tworzeniem takich dokumentów jak operaty szacunkowe w Zielonkach i okolicach, a także w innych miastach województwa małopolskiego oraz śląskiego.

Co to jest operat szacunkowy?

To dokument, wydawany przez naszych wykwalifikowanych pracowników, mający na celu autorskie określenie wartości danej nieruchomości. Dla swej ważności musi mieć on formę pisemną, a całość wyceny opiera się na wiedzy oraz doświadczeniu rzeczoznawców pozostających we współpracy z Infidea.

Co istotne, wskazać można szereg elementów, które powinien zawierać taki dokument. Wśród nich występują między innymi wskazanie celu wyceny, określenie wartości nieruchomości, formalną podstawę, na bazie której dokonano wyceny i szereg innych elementów.

Sporządzony przez nas operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym. Może stanowić między innymi dowód w sprawie (również sądowej) – stąd też próba ujednolicenia jego formy przez przepisy obowiązujące na terenie całego kraju. Dokładne cechy tego dokumentu zostały wskazane w drodze Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wydane w dniu 21 września 2004 r.


Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Wycena nieruchomości wymaga odpowiednich kompetencji, ale również cech psychicznych, które zdecydowanie ułatwią wykonywanie obowiązków zawodowych. Przepisy prawne dokładnie wymieniają, czym powinna się charakteryzować osoba, która planuje podjąć zatrudnienie jako rzeczoznawca. W Infidea zatrudniamy wyłącznie najlepszych fachowców, którzy spełniają wszystkie niżej wskazane cechy. Charakteryzuje je jednak coś jeszcze: pasja dla wykonywanego zawodu.

Każdy rzeczoznawca w Infidea to:

  • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba, która zdobyła wykształcenie wyższe w zakresie wyceny nieruchomości,
  • osoba, która odbyła minimum półroczny staż w formie zajmującej się fachowo wycenami nieruchomości
  • zdobyła kwalifikacje do wykonywania zawodu (czyli zdała egzamin).

Jak widać, przed osobami wykonującymi zawód rzeczoznawcy majątkowego stawia się szereg skomplikowanych wymagań. W Infidea zdajemy sobie sprawę, że fachowość wszystkich rzeczoznawców z nami powiązanych ma kluczowe znaczenie – dlatego też nawiązujemy współpracę wyłącznie z osobami nie tylko spełniającymi powyższe wymagania. Staramy się dodatkowo, by osoby te pasjonowały się swoją pracą: bowiem gdy zawód wykonywany sprawia prawdziwą radość, praca wykonywana jest dużo lepiej.


Uprawnienia rzeczoznawcy – z czego wynikają i jakie można wskazać?

Przede wszystkim – działalność tego rodzaju jest wykonywana jako forma zawodowa. Uprawnienia nadawane są przez odpowiednie ministerstwo (tu: przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa). Wszyscy specjaliści zatrudnieni w naszej firmie posiadają niezbędne uprawnienia. Dodatkowo, jako firma dbamy o to, by umożliwiać regularne uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach.

Co istotne, każdy rzeczoznawca majątkowy jest wpisany do ogólnodostępnego rejestru, który jest jednocześnie formą nadania mu uprawnień.

Oprócz operatów szacunkowych, zajmujemy się przygotowywaniem szeregu innych dokumentów. Zachęcamy do kontaktu między innymi gdy potrzebują Państwo:

  • opracowań i ekspertyz dotyczących uchwalania bądź dokonywania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
  • dokumentów związanych z określaniem bankowej wartości nieruchomości (pod hipotekę),
  • wskazywania przedmiotu odrębnej własności lokalu.

Powyższa lista jest jedynie przykładowa. Ponadto, możemy przygotować dla Państwa szereg innych dokumentów, które ułatwią między innymi procesy spadkowe czy wywłaszczeniowe. Infidea to firma zajmująca się rzeczoznawstwem od lat. Oddajemy naszą wiedzę oraz doświadczenie do Państwa pełnej dyspozycji.

Rzeczoznawca majątkowy Zielonki i okolice – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!